Vredeswake Leiden – 21 september

Op zaterdag 21 september staat er een vluchtelingentent van de UNHCR bij het stadhuis van Leiden. Want op die dag, de Internationale Dag van de Vrede, organiseren diverse Leidse samenwerkende organisaties om 15.00 uur weer de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein in Leiden. Dit jaar onder het motto: ‘IN VREDES NAAM’.

Stilstaan bij slachtoffers van oorlogsgeweld en vredesactivisten

Tijdens deze jaarlijkse Vredeswake staan we stil bij de talloze slachtoffers van oorlogsgeweld in onze wereld. Oorlogshandelingen eisen nog dagelijks nodeloos het leven van talloze onschuldige mensen.

Dit jaar wordt er speciaal aandacht gevraagd voor de dagelijkse inzet van talloze mensen die in een haast uitzichtloze situatie van groeiende haat en geweld zich blijvend inzetten voor de vrede.

Syrië

Ondanks het geweld en de oorlog zijn er in Syrië nog dagelijks talloze dappere mensen op een vreedzame manier actief.

Mensen van ‘goede wil’, die met gevaar voor eigen leven willen bouwen aan een land, waarin alle religieuze en etnische groepen als gelijken kunnen samenleven. Mensen, die in hun eigen omgeving bemiddelen om de toegenomen spanningen tussen de verschillende groepen te beperken. Jongeren, die een verzetskrant uitgeven, die symbool staat voor de vreedzame idealen van de revolutie.

Een hart onder de riem

In deze Vredeswake 2013 willen wij deze mensen van ‘goede wil’, de vredestichters overal ter wereld en op dit moment met name in Syrië, een hart onder de riem steken. Wij nodigen alle Leidenaren uit om samen met ons op zaterdagmiddag 21 september één uurtje stil te staan uit respect voor deze dappere voorvechters van de Vrede.

Organisatie

De Vredeswake Leiden is een jaarlijks initiatief van de werkgroepen MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) en ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeente Leiden in samenwerking met de Raad van Kerken Leiden. De Vredeswake wordt ondersteund vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Dit jaar wordt het initiatief mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Leiden, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord en de Stichting Güney vanuit de Turkse gemeenschap te Leiden.