zomernummer Leids Kerkblad verschenen

De afgelopen week is het zomernummer van het Leids Kerkblad verschenen. Op de website van de PGL vindt u het blad in pdf-vorm achter de knop /kerkblad.

In dit nummer onder anderen informatie over de Jaarrekeningen van de Protestantse Gemeente te Leiden en de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden over 2012. De volledige jaarrekeningen kunnen op het Kerkelijk Bureau worden ingezien. Wanneer u vragen en/of commentaar hebt, dan kunt u die kenbaar maken aan de scriba van de PGL. Informatie over de procedure vindt u in het kerkblad op pagina 34.