Woensdag 1 november – Dankdag voor Gewas en Arbeid

 
Marekerk
15.00 u.    ds. C. van Atten, kinderdankdienst i.s.m. Opstandingskerk en Herengrachtkerk, in de Herengrachtkerk
19.30 u.    ds. T. Jacobs en ds. A.J. van der Toorn
 
 

Zaterdag 4 november

 
Zuydtwijck
10.30 u.    pastor T. van Driel
 
 

Zondag 5 november

 
Deurcollecte: huur en onderhoud kerkelijke gebouwen 
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.    ds. D. Verboom, m.m.v. de Leidse Cantorij
11.45 u.    oecumenische studentendienst, ds. J. Delhaas
Marekerk
10.00 u.    ds. A.J. van der Toorn
17.00 u.    ds. P.J. Visser, Amsterdam
Vredeskerk
10.00 u.    ds. G.J. Venema en mw. pastor J.C. de Klerk, Allerzielen
Antoniuskerk
9.15 u.      mw. pastor E. den Herder-Michielsen
De Regenboog
10.00 u.    mw. pastor M. Hoogervorst en ds. H. Snoek, Allerheiligen/Allerzielen, m.m.v. het Regenboogkoor
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.    geen dienst
Waalse Kerk
10.30 u.    J.B. la Grouw
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.    mevr. J.K. Borreman-la Fleur, Leiderdorp
Overrhyn
10.30 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest
LUMC
10.00 u.    ds. A.J. Hammer
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel