Zondag 1 oktober

 
Deurcollecte: Kerk en Israël
 
Hooglandse Kerk
10.00 u.    ds. P. Verhoeff, Alkmaar
11.45 u.    oecumenische studentendienst, P. van Geest
Marekerk
10.00 u.    ds. A. Christ, Katwijk aan Zee
17.00 u.    ds. T. Jacobs
Vredeskerk
10.00 u.    ds. G.J. Venema
Antoniuskerk
9.15 u.      mw. pastor E. den Herder-Michielsen
De Regenboog
10.00 u.    ds. H. Snoek, doop en Heilig Avondmaal
Evangelisch-Lutherse Kerk
10.15 u.    geen dienst
Waalse Kerk
10.30 u.    ds. D. Ribs
Zorgcentrum Groenhoven
10.15 u.    ds. G.F. Smaling, Oegstgeest
Overrhyn
10.30 u.    C. van Rijn, Katwijk
LUMC
10.00 u.    mw. ds. M.A. de Vries
Alrijne Ziekenhuis Leiden
10.15 u.    ds. A.C. Kooijman, Woord en Tafel
Scheppingskerk Leiderdorp (kapelzaal)
dienst voor doven en horenden
10.00 u.    W. Smit
 
 

Maandag 2 oktober

 
Haagwijk
15.00 u.    pastor T. van Driel
 
 

Zaterdag 7 oktober

 
Zuydtwijck
10.30 u.    nog niet bekend