Oecumene in Leiden

De Protestantse gemeente te Leiden kent – naast allerlei kleine samenwerkingsverbanden – twee grote oecumenische gemeenschappen, namelijk de Leidse Studenten Ekklesia (LSE) en de Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk.

Beide gemeenschappen werden gevormd aan het begin van de jaren 1970. De LSE ontstond toen de Hervormde en Gereformeerde studentenpredikanten gingen samenwerken met hun Rooms-Katholieke collegae.
In de grote nieuwbouwwijk Merenwijk bouwden de verschillende kerkelijke richtingen gezamenlijk een kerkgebouw en gingen daar – ook – gezamenlijke vieringen houden.

Van beide geloofsgemeenschappen verschenen de afgelopen jaren herdenkingsboekjes. Van deze boekjes zijn/worden pdf’s vervaardigd, die aan de website van PgL zullen worden toegevoegd.

Leidse Studenten Ekklesia

                                    

Na het vertrek van studentenpastores van het eerste uur Nico Bouhuijs (Herv.) en Henk van Breukelen (RK) schreef LSE-participant Jaap Franso een liber amicorum getiteld  Boeiende tijden in de Leidse Studenten Ekklesia. Een participantenverhaal beloofd rondom de mooiste kerk van Holland (Leiden 1997). In dit boekje schreef deze ‘gereformeerde-van-huis-uit’ zijn herinneringen op aan de pioniersperiode van een oecumenische geloofsgemeenschap.

Ter gelegenheid van de viering van 40 jaar LSE bundelden Hans Nuiver en Jan Slotboom de herinneringen van 20 jonge en oude LSE-gangers in het boekje Tijd van leven. 40 jaar Leidse Studenten Ekklesia.

Beide publicaties kunt u hier downloaden:

Boeiende tijden in de Leidse Studentenekklesia

Tijd van leven

Oecumene in de Merenwijk

Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk stelde Frances Verhaar een boekje samen. In dit boekje schetst de auteur de geschiedenis van het gezamenlijk protestants en rooms-katholiek pastoraat in deze grote nieuwbouwwijk van Leiden.

Veertig jaar oecumene in de Merenwijk