Beleidsplan 2014-2017

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 12 november 2013 het Beleidsplan 2014-2017 van de Protestantse Gemeente te Leiden definitief vastgesteld. Een unieke gebeurtenis voor de PGL. Het is haar eerste beleidsplan dat vier jaar vooruitkijkt en voorzien is van een Meerjarenraming! Een plan met als doel de vitaliteit in bestaande geloofsgemeenschappen te bewaren en te behoeden – mede door de invoering van de Matrix 2013 – en tegelijkertijd door het instellen van een Vitaliteitsfonds nieuwe vormen van vitaal geloofsleven een kans te geven, zowel binnen geloofsgemeenschappen als op stedelijk niveau.

Het Beleidsplan 2014-2017 met de aanbiedingsbrief, vindt u hier. De zeven bijlagen vindt u hier.