Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau (KB) is verantwoordelijk voor de administratie van de Protestantse gemeente te Leiden. De medewerksters van het KB verwerken alle mutaties in de ledenadministratie, verzorgen de boekhouding, Algemene Kerkelijke Bijdrage (AKB) en zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK).

De verdeling van de taken is – globaal – als volgt:

  • mw. Harmy Jansenledenadministratie, secretariaat, ambtelijke ondersteuning AK
  • dhr. Arjan Verbeek, boekhouding
  • mw. Irene Koster, secretariaat, ambtelijke ondersteuning CvK
  • dhr. Ronald Hartsuiker MHM, Hoofd Kerkelijk Bureau 

Adres:                   Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
Telefoon:              071 5764145
E-mail:                 info@kerkelijkbureauleiden.nl
Facturen:             facturen@kerkelijkbureauleiden.nl

Openingstijden:

di:     9.30 – 14.00 uur
wo: 11.00 – 14.00 uur
do:   9.30 – 14.00 uur

Mail het Kerkelijk Bureau

De Protestantse gemeente te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64671755.