Kerkelijk Bureau

Vanwege de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is het Kerkelijk Bureau per direct gesloten voor bezoekers. Vooralsnog zijn de medewerkers telefonisch wel gewoon bereikbaar op 071-5764145. Zodra de situatie versoepelt zullen we dat uiteraard bekend maken.

Het Kerkelijk Bureau (KB) is verantwoordelijk voor de administratie van de Protestantse gemeente te Leiden.
De medewerksters van het KB verwerken alle mutaties in de ledenadministratie, verzorgen de boekhouding en zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK).

De verdeling van de taken is – globaal – als volgt:
mw. Harmy Jansen, ledenadministratie, ambtelijke ondersteuning AK
mw. Tineke Keijzer, boekhouding
mw. Hennie van der Ouw, secretariaat, ambtelijke ondersteuning CvK
dhr. Ronald Hartsuiker MHM, hoofd kerkelijk bureau a.i.

Adres:                 Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
Openingstijden:  maandag t/m donderdag, 09.00 – 12.00 uur
Telefoon:             071 5764145
E-mail:                info@kerkelijkbureauleiden.nl
De Protestantse gemeente te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64671755.

Collectebonnen

Via de webwinkel van de Protestantse gemeente te Leiden kunt u collectebonnen aanschaffen. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:
bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)
bonnen van € 1,20 (€ 24,00 per vel)
bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)
Via deze link komt u direct in het bestelformulier van de webwinkel.
Uitsluitend na ontvangst van uw betaling worden de bonnen toegestuurd.