Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau (KB) is verantwoordelijk voor de administratie van de Protestantse gemeente te Leiden.
De medewerksters van het KB verwerken alle mutaties in de ledenadministratie, verzorgen de boekhouding en zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van de Algemene Kerkenraad (AK) en het College van Kerkrentmeesters (CvK).

De verdeling van de taken is – globaal – als volgt:
Wilma van der Bijl, ledenadministratie, ambtelijke ondersteuning AK
Tineke Keijzer, boekhouding
Hennie van der Ouw, secretariaat, ambtelijke ondersteuning CvK

adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
openingstijden: maandag t/m donderdag, 09.00 – 12.00 uur
tel.: 071 5764145
e-mail: info@protestantsegemeenteleiden.nl
De Protestantse gemeente te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64671755.

Collectebonnen

Via de webwinkel van de Protestantse gemeente te Leiden kunt u collectebonnen aanschaffen. U kunt kiezen uit:
bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)
bonnen van € 1,20 (€ 24,00 per vel)
bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)
Via deze link komt u direct in het bestelformulier van de webwinkel.
Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen toegestuurd.