De Protestantse gemeente te Leiden (PgL) is op 28 oktober 2006 ontstaan door de vereniging van de Hervormde Gemeente Leiden en de Gereformeerde Kerk Leiden. De PgL bestaat uit vijf geloofsgemeenschappen, elk met een eigen karakter. We zijn met elkaar verbonden in Geloof, Hoop en Liefde. U bent van harte uitgenodigd om fysiek of digitaal deel te nemen aan vieringen, ontmoetingen en activiteiten van onze geloofsgemeenschappen.