Leids Kerkblad

Het Leids Kerkblad is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Leiden en de Evangelisch Lutherse Gemeente te Leiden e.o.

Het blad verschijnt acht maal per jaar en wordt bezorgd bij c.q. opgestuurd naar iedereen die staat ingeschreven in het adressenbestand van de beide kerkelijke gemeenten.

De Algemene Kerkenraad heeft mede vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), besloten om bezoekers niet langer de gelegenheid te bieden reeds verschenen nummers via deze site te downloaden.
Momenteel wordt onderzocht of dit in de toekomst wel voor leden van de PgL gerealiseerd kan worden.

Redactie

De redactie van het Leids Kerkblad bestaat uit:

A. Hoeflaak, algemeen redactielid
mw. W. Regelink, redactiesecretaris
mw. K. van Dorsselaer, algemeen redactielid
A. de Gans, algemeen redactielid
D. Verboom, hoofdredacteur
mw. M. Wienen, eindredactie

De redactievergaderingen zijn – in de regel – op de maandag direct na verschijning van het kerkblad.

Suggesties voor artikelen of interviews ontvangt de redactie graag op het e-mailadres van het kerkblad (info@leidskerkblad.nl). Informatie over – min of meer – wijkgebonden activiteiten dient in de wijkpagina’s opgenomen te worden.

Verschijningsdata jaargang 2018-2019

De jaargang 2018-2019 van het Leids Kerkblad verschijnt op 30 november, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 3 mei, 28 juni, 6 september, 18 oktober.

De kopij moet uiterlijk om 19.00 uur bij de redactie binnen zijn op woensdag 14 november, 2 januari, 6 februari, 6 maart, 17 april, 12 juni, 21 augustus en 2 oktober.

Wijkberichten worden ingeleverd via de wijkscriba of het redactieraadslid. Als deadline hanteren zij een eerdere datum. Informeer hiernaar bij de betrokkene.