Leids Kerkblad

Het Leids Kerkblad (LKB) is een inspirerende uitgave van de PgL. Het LKB biedt een platform voor de geloofsgemeenschappen om elkaar onderling  te informeren. Ook de besturen en kerkelijke partners van de PgL communiceren via het LKB.

De redactie maakt 7 tot 8 keer per jaar een lezenswaardig blad. Het LKB wordt bezorgd of opgestuurd naar iedereen die staat ingeschreven in het adresssenbestand van de PgL.

Redactieleden zijn:

  • Gerard Daalhuisen, hoofdredacteur a.i. 
  • Ronald Hartsuiker
  • Hennie van der Ouw
  • Harmy Jansen

De redactie vindt het fijn om suggesties voor artikelen en interviews te ontvangen. U kunt dit aanmelden via:

Mail het LKB