Collecte

Invoering Appostel app, de opvolger van Givt

Vanaf januari 2023 zal de Appostel app worden ingevoerd voor de digitale collectes in de diverse geloofsgemeenschappen van de Protestantse gemeente te Leiden, en zal deze app in de plaats komen van Givt. In de eerste vier maanden van 2023 zal Givt nog actief blijven naast Appostel, waarna Givt zal worden uitgefaseerd. Wij adviseren iedereen die digitaal betaalt om Appostel op korte termijn te installeren en te gaan gebruiken, zodat u voldoende tijd hebt om te wennen en eventuele vragen te stellen.

Sinds 2020 is de Givt app gebruikt. Op zichzelf een prima app, maar er kleven twee nadelen aan:

  • de kosten bedragen ruim 5% van de opbrengst
  • de 2e en 3e collecte moeten handmatig toegevoegd worden, wat soms door een aantal mensen vergeten wordt.

Na onderzoek van verschillende alternatieve apps (o.a. Donkey Mobile, KerkSpot en Appostel) is in de zomermaanden van 2022 door het College van Kerkrentmeesters (CvK) in samenwerking met de wijkkerkenraden een pilot gedaan met Appostel, een app van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. De conclusie was dat de Appostel app een prima opvolger is van Givt.

Voor meer informatie over de app verwijzen we naar onderstaand instructiefilm:

Instructiefilm Appostel 

“Installeer Appostel”. Als gemeente kiest u “Prot. Gem. Leiden”.

U kunt nog tot 1 mei gebruik maken van de Givt-app.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters van uw wijkgemeente. Ook kunt u contact opnemen met:

Naast de Appostel-app kunt u ook uw collecte geven door gebruik te maken van collectebonnen die u via de webwinkel van de Protestantse gemeente te Leiden kunt bestellen. U kunt kiezen uit:

  • bonnen van € 0,75 (€ 15,00 per vel)
  • bonnen van € 1,20 (€ 24,00 per vel)
  • bonnen van € 2,00 (€ 40,00 per vel)

Via deze link komt u direct in het bestelformulier van de webwinkel. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen toegestuurd.