College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om – in overleg met de Algemene Kerkenraad – te zorgen voor:

– De geldwerving
– Het personeelsbeleid ten aanzien van kosters, organisten, kerkelijk werkers, en medewerkers van het
Kerkelijk Bureau
– Het beheer en de exploitatie van de kerkelijke gebouwen

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de PgL wordt gevormd door de  ouderling-kerkrentmeesters uit de Algemene Kerkenraad en  ouderling-kerkrentmeesters (of kerkrentmeesters) die op voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad zijn benoemd.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit:

dhr. F. van Oosten – voorzitter a.i.
mr. W.A. Timmermans – secretaris, juridische zaken, actie kerkbalans en geldwerving
drs. J.J. Geluk MBA – penningmeester
ir. F. Wessels – bouwzaken niet monumentale panden
dhr. R. Salverda – personeelszaken

Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door de volgende benoemde adviseurs:

dhr. mr. ir. L. Barendregt – adviseur monumentale kerken
dhr. R.J. Veldhuijzen van Zanten – adviseur bouwzaken

Kerkbalans digitaal 

Bij de Protestantse gemeente Leiden is het ook mogelijk digitaal aan de Actie Kerkbalans mee te doen.
Gemeenteleden die zich hier voor opgeven ontvangen geen papieren toezeggingsformulier meer, maar in plaats daarvan een digitaal toezeggingsformulier. Het invullen is heel eenvoudig en voor de betaling kan gekozen worden uit automatische incasso of iDEAL. Kerkbalans digitaal bespaart aanzienlijk op het werk van de vrijwilligers én op de kosten.

Wilt u ook meedoen met Kerkbalans digitaal? Stuur dan een e-mail naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl.

Contact

Het College wordt ambtelijk ondersteund door het Kerkelijk Bureau.

adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313 GG Leiden
tel.: 071 – 5764145
e-mail: om een e-mail te sturen aan het College van Kerkrentmeesters kunt u gebruik maken van het formulier achter de knop Contact in de bovenbalk van deze website.

bankrekeningnr.: NL78 INGB 0000041878 t.n.v. Protestantse Gemeente te Leiden
Kerkbalans rekeningnr.: NL92 INGB 0000121554 t.n.v. Aktie Kerkbalans PGL

De Protestantse gemeente te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64671755.