College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft tot taak om – in overleg met de Algemene Kerkenraad – te zorgen voor: 

 • Geldwerving 
 • Personeelsbeleid ten aanzien van kosters, beheerders, organisten, kerkelijk werkers en medewerkers van het Kerkelijk Bureau 
 • Beheer en exploitatie van de kerkelijke gebouwen 

Samenstelling

Het College van Kerkrentmeesters van de PgL wordt gevormd door ouderling-kerkrentmeesters (of kerkrentmeesters) die op voordracht van de wijkraden van kerkrentmeesters door de Algemene Kerkenraad zijn benoemd. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit: 

 • Foort van Oosten – voorzitter
 • Gert Dronkers – secretaris
 • Jan Geluk – penningmeester 
 • Fred Wessels – bouwzaken 
 • Ronald Hartsuiker – personeelszaken 

Het College van Kerkrentmeesters wordt ondersteund door de volgende benoemde adviseurs: 

 • Gertjan van Baarle – adviseur orgelzaken 
 • Hans Karstens – adviseur kerkenvisie
 • Wim Timmermans – adviseur bestuurlijke en juridische zaken