Beleidsplan 2019-2023

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 december 2018 het Beleidsplan 2019-2023 van de Protestantse Gemeente te Leiden in eerste lezing vastgesteld. Het is haar tweede beleidsplan.
De Commissie Beleidsplan heeft gedurende een periode van ruim een jaar de plannen in goed onderling overleg voorbereid en het CvK heeft de daarop aansluitende begroting en meerjarenraming opgesteld. De accenten liggen de komende vijf jaar op het pastoraat, de zichtbaarheid van de kerk in de stad, op voldoende vrijwilligers en een vereenvoudigd bestuur en op het verhogen van de netto-opbrengsten van de gebouwen.
Het Beleidsplan 2019-2023 met de aanbiedingsbrief, vindt u hier.