Categorie archieven: Nieuws 2016-2011

Denise Jannah zingt tijdens Kerstnachtdienst Pieterskerk

‘Vrede en alle goeds’, dat is dit jaar het thema van de Kerstnachtdienst in de Pieterskerk. Dit thema is een persoonlijke keuze van ds. Ad Alblas. Na ruim 25 jaar zal hij voor de laatste maal voorgaan in de Pieterskerk tijdens de Kerstnacht. Alblas: “Het voorgaan in de Kerstnachtdiensten ga ik reuze missen. Dat behoort […]

Kerstnachtdienst Pieterskerk: geen toegangskaarten nodig

De traditie om Kerstnacht in de Pieterskerk te vieren is niet meer weg te denken uit Leiden. Anders dan in andere jaren zijn er dit jaar geen toegangskaarten nodig. Doordat er meer kaarten werden gehaald dan er werden benut, bleven er plaatsen onnodig vrij. Daarom geldt dit jaar: geen kaarten, meer plaatsen, vol is vol. […]

Leidse predikanten van de Reformatie tot de plaatselijke vereniging

Ter gelegenheid van de vereniging van de Hervormde Gemeente Leiden en de Gereformeerde Kerk Leiden en daarmee de vorming van de Protestantse gemeente te Leiden op 28 oktober 2006 verscheen in boekvorm een overzicht van de predikanten die respectievelijk sinds de Reformatie en de Afscheiding in deze gemeenten gediend hadden. Nu – ter gelegenheid van […]

Vijf wijkgemeenten PgL lid Groene Kerkenactie

Onder auspiciën van Kerk in Actie en Tear heeft de PKN in 2011 een Platform GroeneKerkenactie in het leven geroepen. Die actie omvat zes thema’s: schepping en natuur, beleid en aanpak, geld, geloof en inspiratie, bewust inkopen doen en energie en klimaat. De website www.groenekerken.nl meldt: ‘Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam […]

Burgemeester Lenferink onthult tekst over mensenrechten.

De burgemeester van Leiden onthult op woensdag 21 september a.s. om 17.00 uur de tekst van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op de muur tussen het Stadhuis en de Maarsmansteeg in de Kapelstraat. Tot 20 jaar geleden stond een vergelijkbare tekst op een muur aan de zijkant van […]

Vredeswake Leiden 2016

Op woensdagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseren diverse Leidse samenwerkende organisaties om 16.00 uur weer de jaarlijkse Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden. Dit jaar onder hetzelfde motto als vorig jaar : Vrede Verbindt. In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de boventoon voert en duizenden vluchtelingen nog steeds […]

Kerkbalans Digitaal 2017

Bij de Protestantse gemeente Leiden is het ook mogelijk digitaal aan de Actie Kerkbalans mee te doen. Gemeenteleden die zich hier voor opgeven ontvangen geen papieren toezeggingsformulier meer, maar in plaats daarvan een digitaal toezeggingsformulier. Het invullen is heel eenvoudig en voor de betaling kan gekozen worden uit automatische incasso of iDEAL. Kerkbalans digitaal bespaart […]

Nieuwe hoofdredacteur Leids Kerkblad

Vandaag verschijnt het nieuwe Leids Kerkblad (jrg 2015-2016, nr 6). In dit nummer een interview met de nieuwe hoofdredacteur Dennis Verboom, de opvolger van interim-hoofdredacteur Jacqueline Schoonwater. De nieuwe Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding presenteert zich op pagina 18/19 (voorheen de Maranathawijk). Piet Terhal vertelt in de rubriek Mens in beeld 80+ (pgn 9) over de […]

Samen lopen, samen leven’ – Freedom Walk 2016

Op zaterdag 19 maart om drie uur (15.00 uur) ’s middag start op het Stationsplein van Leiden de tweede Freedom Walk. Deze tocht is een initiatief van het Charter for Compassion Leiden en het Levensbeschouwelijk Platform Leiden. Met deze Freedom Walk geven de beide platformen invulling aan de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Antiracismedag. […]