De Verbinding

 

Contact

Predikant

ds. René Venema

Mail ds. René Venema

Ouderenpastoraat

Jorine de Klerk

Mail Jorine de Klerk

Scribaat

Lodewijk de Jonge

Mail de Scriba

Penningmeester

Wim Timmermans

Mail Penningmeester

vertrouwenspersoon

Ria Swager

Mail Ria Swager

Bank

Bankrekeningnummer:
NL32 INGB 0008 2855 72
t.n.v. Protestantse Gemeente De Verbinding


Wijkkerk

Vredeskerk
Van Vollenhovenkade 24
2313 GG Leiden
Telefoon: 071 – 51 4 2317


Wijkgebouw

De Wijkplaats
Topaaslaan 23
2332 JC Leiden
Telefoon: 071 – 78 5 1276


Beheerders

Peter Breedijk (Vredeskerk)
Telefoon: 071 – 51 4 2317

Mail beheerder Vredeskerk

José van het Veld (Wijkplaats)
Telefoon: 071 – 78 5 1276

Mail beheerder Wijkplaats

Website

www.deverbindingleiden.nl

 

Over de Verbinding


In de Protestantse geloofsgemeenschap De Verbinding zoeken mensen met elkaar naar wat het leven in deze tijd zin geeft. Voedingsbron bij uitstek zijn hierbij de verhalen uit de Bijbel. We horen die vanuit het verlangen verbonden te zijn met mensen binnen en buiten de kerk. Ook al wordt de kerk kleiner, we zijn creatief en ambitieus. Niemand heeft de waarheid in pacht, maar we zijn geroepen van elkaar te leren en elkaar tot steun te zijn.

De Verbinding in beeldBezoek de Verbinding


De Vredeskerk
Van Vollenhovenkade 24, 2313 GG Leiden

Naar de website van De Verbinding