Auteur archieven: harmy

Van Givt naar Appostel

Het college heeft besloten om tot september van dit jaar de tijd te nemen voor het afronden van de overgang naar Appostel. Dit betekent dat het vanaf september niet langer mogelijk zal zijn om Givt te gebruiken voor de collectes. Wij vragen iedereen die op dit moment nog Givt gebruikt vriendelijk om over te stappen […]

Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 is weer van start gegaan. De giften via Actie Kerkbalans worden gebruikt om lopende en aankomende projecten te behouden of te beginnen. Ook om de bestaande uitgaven zoals pastoraal werk. eredienst en onderhoud Kerkgebouwen, te bekostigen. In de folder Actie Kerkbalans PgL (Protestantse gemeente te Leiden) leest u meer. Mocht u […]