Categorie archieven: Uncategorized

Gebruik van de Givt app

Sinds 2020 wordt de Givt app gebruikt voor de digitale collectes in de verschillende geloofsgemeenschappen van de Protestantse Gemeente te Leiden. Door het Kerkelijk Bureau is gesignaleerd dat er een verschuiving van de opbrengsten is opgetreden naar de Diaconie, wat het College van Kerkrentmeesters hierbij graag onder de aandacht brengt. We willen een paar observaties […]