Bericht vanuit de AK over de Verklaring omtrent gedrag

In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar wil de PKN niet voor wegkijken. Als Protestantse gemeente te Leiden heeft een werkgroep vanuit de Algemene Kerkenraad o.l.v. Rien Rouw daar de afgelopen tijd werk van gemaakt. Onlangs is door deze werkgroep een notitie ‘Veilige kerk’ aan de AK voorgelegd. Samengevat komt die op het volgende neer:

  • Per 1 september is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van kracht voor nieuwe én zittende ambtsdragers die bovenwijks actief zijn en (kerkelijk) medewerkers.
  • Er wordt bovenwijks een centrale vertrouwenspersoon geworven.
  • Het meldprotocol wordt overgenomen van de landelijke PKN.

De AK heeft de notitie vastgesteld en de geloofsgemeenschappen gevraagd om ook zelf een beleid voor veilige gemeente te maken, voor zover dat nog niet is gebeurd.De commissie zal dit najaar een ronde langs de geloofsgemeenschappen maken om te bespreken hoe ver de wijken zijn met het vormgeven aan een veilige gemeente.