Gereformeerde kerk Leiden

Op 28 januari 1836 – dus eigenlijk al vrij snel na de landelijke Afscheiding in 1834 – vond in Leiden de eerste godsdienstoefening plaats van de Leidse afgescheiden gemeente.
Deze bijeenkomst wordt in Leiden gezien het daadwerkelijke begin van de Gereformeerde Kerk van Leiden. In 1986 verscheen een – zeer – bescheiden herdenkingsnummer van het toenmalige gereformeerde kerkblad. Een pdf van deze uitgave kunt u hier downloaden.

Anderhalve eeuw gereformeerden

Afscheiding(1834) en Doleantie (1886) werden in 1985 herdacht met de uitgave van een serie tijdschriften onder de titel Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Per provincie werd in een aflevering van dit blad de geschiedenis van Afscheiding en Doleantie geschetst. De aflevering ‘Zuid-Holland Noord‘ vertelt over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in het noordelijk deel van deze provincie, waartoe ook de gemeente Leiden behoort. Op pagina 12 vindt u een korte bijdrage over de Synode van Leiden 1857 van de ‘Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk’.