Predikantenlijsten

Ter gelegenheid van de plaatselijke vereniging van de Hervormde Gemeente Leiden en de Gereformeerde Kerk Leiden in 2006 verscheen een boekje getiteld Hervormde en Gereformeerde predikanten in Leiden van de reformatie tot de plaatselijke vereniging op 28 oktober 2006. Dit boekje werd gratis ter beschikking gesteld van de gemeenteleden.

Al vrij snel nadien ontstond het idee, dat de hierin gepubliceerde lijsten van predikanten ook zeer geschikt zouden zijn om via het internet te publiceren. De  Protestantse gemeente te Leiden beschikte in 2006 echter nog niet over een eigen website en bovendien was de informatie in het boekje nog verre van compleet.
Inmiddels bestaat de PgL tien jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum zijn de oorspronkelijke lijsten aangevuld, gecorrigeerd en van een nieuwe inleiding voorzien. Extra toegevoegd is een – verhoudingsgewijs zeer kort – overzicht van de predikanten van de Engels gereformeerde gemeente die in Leiden bestaan heeft van 1609 tot 1805.

De verschillende lijsten en toelichtingen kunnen hieronder gedownload worden.

Woord vooraf 2006

Toelichting op de nieuwe lijsten 2016

Predikanten van de Nederlands Hervormde Gemeente Leiden van de Reformatie tot de vereniging met de Gereformeerde kerk Leiden op 28 oktober 2006

Predikanten van de Engels Gereformeerde gemeente Leiden 1609-1805

Predikanten van de Gereformeerde Kerk Leiden van de Afscheiding in 1836 tot de vereniging met de Hervormde Gemeente Leiden op 28 oktober 2006

Gebouwen, wijken en predikanten na ca. 1930

Predikanten van de Protestantse gemeente te Leiden vanaf 2006