Hervormde gemeente Leiden

 

                                                         

Gedurende bijna twee eeuwen was in de Hervormde gemeente Leiden het College van (kerk)collectanten actief. Dit college van verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens de verschillende collecterondes in de kerkdiensten. Ouderling G.G. Brinks stelde in 1985 een herdenkingsboekje samen met de titel College van Kerkcollectanten der Hervormde gemeente Leiden 1810-1985. Samen met het in 1948 vastgestelde Huishoudelijk reglement geeft dit boekje een bijzonder inkijkje in een inmiddels afgesloten tijdperk.

Beide boekjes kunt u hier downloaden:

College van kerkcollectanten 1810-1985

Huishoudelijk reglement